Wat is een beleggingsfonds?

Combinatie van verschillende beleggingsvormen

Beleggen bij conventionele banken of bij één van de financiële instellingen zoals, Binck en Alex kan je kiezen om in een beleggingsfonds oftewel in een combinatie van beleggingsvormen te gaan beleggen. Vaak dien je vooraf een beleggersprofiel aan te maken. Dat is niet alleen voor jezelf handig omdat je zo een goed beeld van je eigen risicoprofiel krijgt, maar het is zelfs verplicht als jij advies van de bank wilt hebben. Afhankelijk van de uitkomst van dit profiel wordt je geadviseerd om in één of meerder beleggingsfondsen te gaan beleggen. Je hebt zeer behoudende beleggingsfondsen maar ook juist heel risicovolle fondsen.

 

Veilig en risicovol samen in één pakket

Als jij een beleggersprofiel hebt laten opmaken en de uitkomst is dat je enigszins risico wilt nemen dan kan je er voor kiezen om een beleggingsfonds te nemen die is samengesteld uit, deels aandelen van ondernemingen, deels obligaties aangevuld met bijvoorbeeld, een deposito. De aandelen in jouw beleggingsfonds fungeren als het ware voor de kans op een hoog rendement. De obligaties dammen het risico op een significant verlies in door hun vaste looptijd en rente. Het deposito ligt in dezelfde veilige lijn van de obligatie, met dat verschil dat die geen enkel risico kent.